ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand / อีเมล์ : ccsc@coj.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0-3851-1039 โทรสาร 0-3851-4793

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเลื่อนระดับให้สูงขึ้น และย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเลื่อนระดับให้สูงขึ้น และย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น


เอกสารแนบ