ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand / อีเมล์ : ccsc@coj.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0-3851-1039 โทรสาร 0-3851-4793

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทักภัย ณ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชน ผู้ประสบอุทักภัย ณ พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา


เอกสารแนบ