ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand / อีเมล์ : ccsc@coj.go.th เบอร์โทรศัพท์ 0-3851-1039 โทรสาร 0-3851-4793

ประกาศศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ จำนวน 16 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
เอกสารแนบ