ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานสภากาแฟ

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานสภากาแฟ
วันนี้ (13 กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๗ นาฬิกา นางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กรและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (สภากาแฟ) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


เอกสารแนบ