ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
วันนี้ (๗ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๙ นาฬิกา ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีนางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในคดีอาญา”และหัวข้อ “ค่าทดแทนความเสียหายในคดีอาญา” ณ หอประชุม อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


เอกสารแนบ