ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบวุฒิบัตรและเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบวุฒิบัตรและเข้าร่วมสังเกตการณ์การอบรมหลักสูตร  “อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน”
ในระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือก จัดอบรมหลักสูตร “อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน” จำนวน ๑๐๐ คน โดยนางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมสังเกตการณ์ตลอดการอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา


เอกสารแนบ