ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ  ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกและอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยนางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ หอประชุมสุรสีห์ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดฉะเชิงเทรา


เอกสารแนบ