ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับ นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ พร้อมคณะ

ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับ นายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ พร้อมคณะ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙ นาฬิกา นางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทราและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราให้การต้อนรับนายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและเปิดป้ายศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา ณ ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


เอกสารแนบ