ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

5

วันนี้ (วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) เวลา ๗ นาฬิกา นางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่าย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สภากาแฟ) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและหัวหน้าส่วนราชการร่วมงาน ณ บุรีมายา รีสอร์ท แอนด์ เรสเตอรอง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 144
ผบ.105/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.106/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.111/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.112/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.117/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.118/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.119/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.120/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.121/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.13/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.134/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.158/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.16/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.160/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.161/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.163/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.17/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.18/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.19/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.2289/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.243/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.244/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.245/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.246/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.247/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.248/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.249/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.250/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.251/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.252/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.253/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.254/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.255/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.256/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.257/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.258/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.259/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.260/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.297/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.298/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.299/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.30/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.31/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.32/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.329/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.33/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.34/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.35/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.36/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.3612/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.37/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.38/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.39/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.40/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.41/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.42/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.43/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.5012/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.5346/60
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.5362/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.5364/60
ไกล่เกลี่ยหรือสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.54/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.55/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.5545/60
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.56/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.57/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.58/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.59/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.60/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.61/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.62/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.63/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.64/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.6417/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.65/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.66/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.67/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.68/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.6855/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.6857/60
นัดไกล่เกลี่ย สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.69/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.70/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.7143/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.7167/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.7168/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.7169/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.7170/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 13.30 น.
ผบ.7172/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.7189/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.7190/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.7192/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7193/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7194/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7195/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7196/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7197/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7198/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7199/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7237/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.7238/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7243/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7244/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7245/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7306/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 16.30 น.
ผบ.7307/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.87/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.88/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.89/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
ผบ.90/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.91/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.92/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.93/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.94/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.95/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
ผบ.96/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.1110/60
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.14/61
ชี้สืบโจทก์ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.1472/60
นัดไกล่เกลี่ยพิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.1473/60
นัดไกล่เกลี่ยทำยอม
เวลา 13.30 น.
พ.1493/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1535/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10
พ.1542/60
นัดไกล่เกลี่ย ให้การและสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.1559/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.1571/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1588/60
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.16/61
ชี้สืบโจทก์ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.1606/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 9.00 น.
พ.1607/60
ไกล่เกลี่ยพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.2/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.344/59
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.591/60
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.626/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.872/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
พ.892/59
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1180/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10
อ.1611/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3271/60
สืบพยานจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.351/61
ครบยื่นอุทธรณ์ส่งตัวจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.3850/60
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
อ.397/60
นัดพร้อมเพื่อสอบถาม(หลักประกัน)
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.4080/60
ฟังคำพิพากษา
เวลา 13.30 น.
อ.4589/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
อ.5313/60
นัดไกล่เกลี่ยไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.