ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
อัตราค่านำหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

10

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดฉะเชิงเทราจัดงานวันศาลยุติธรรม ครบรอบ ๑๓๖ ปี โดยมีนายพัลลอง  มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายเครื่องสังฆทาน ถวายภัตตาหาร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เนื่องในงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องพิจารณาคดีที่ ๙ อาคารศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และเวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายพัลลอง  มั่นดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 132
ผบ.100/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.1017/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.1018/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1019/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1020/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.1021/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.1022/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.1023/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.1140/54
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
ผบ.2866/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.00 น.
ผบ.2956/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.00 น.
ผบ.296/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.298/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.3423/56
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.00 น.
ผบ.347/61
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.377/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.385/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.388/61
นัดพิจารณา
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.393/61
สืบพยานโจทก์หรือทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.4258/58
ฟังฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.524/61
ไกล่เกลี่ยวืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.5810/60
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.666/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.668/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 13.30 น.
ผบ.669/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.671/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.672/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.6724/60
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.3
ผบ.684/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.685/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.686/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.687/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.688/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.689/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.690/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.691/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.692/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 13.30 น.
ผบ.701/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
ผบ.702/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.703/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.704/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
ผบ.7132/60
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.7172/60
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.7173/60
นัดไกล่เกลี่ยสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.743/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
ผบ.744/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.745/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.746/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.747/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.748/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.749/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.750/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.751/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.806/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.807/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
ผบ.810/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.812/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.813/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.814/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.816/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.832/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.833/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.834/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.835/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.836/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
ผบ.877/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.878/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.879/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.880/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.881/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 13.30 น.
ผบ.894/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.895/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.896/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.939/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
ผบ.940/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.944/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.945/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.946/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
ผบ.947/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.948/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
ผบ.949/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.950/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.951/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.952/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.953/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.954/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 13.30 น.
ผบ.955/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.956/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
ผบ.981/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.982/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.983/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.984/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 13.30 น.
ผบ.985/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.986/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ผบ.987/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
พ.1108/58
ฟังคำพิพากษาศาลฎีกา
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.111/61
นัดพร้อมทำยอม
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 13.30 น.
พ.1308/60
นัดสืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.1622/60
ไต่สวนคำร้องกำหนดวันนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.206/61
นัดไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.214/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.215/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
พ.221/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.226/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.243/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.244/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.245/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.253/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.254/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.
พ.266/61
นัดไกล่เกลี่ยนัดสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.296/58
นัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
พ.505/57
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.60/61
พิจารณาสืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 13.30 น.
ศปก.อ.23/60
นัดสืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
อ.1086/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1098/61
ฟังคำพิพากษา (สืบเสาะ)
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.1107/61
พบทนาย
เวลา 9.45
อ.1147/61
พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.1171/61
พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.1172/61
พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.1235/61
คุ้มครองสิทธิ์พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.1236/61
คุ้มครองสิทธิฯ
เวลา 9.00 น.
อ.1238/61
พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.1254/61
พบทนาย
เวลา 9.00 น.
อ.2501/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
อ.2701/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 9.00 น.
อ.3075/60
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
อ.3317/55
ฟังอุทธรณ์
เวลา 9.00 น.
อ.3414/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
อ.3666/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 4 เวลา 10
อ.3805/59
ฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.425/61
สอบคำให้การจำเลยทั้งสอง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 13.30 น.