ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

7

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด ก.ม.๓๖ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้นางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วย

อ่านข่าว

บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ปี 2559
บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 1. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 3 ตุลาคม 2559
 2. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 4 ตุลาคม 2559
 3. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 5 ตุลาคม 2559
 4. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 6 ตุลาคม 2559
 5. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 7 ตุลาคม 2559

บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ประจำเดือน กันยายน 2559
 1. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 2 กันยายน 2559
 2. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 5 กันยายน 2559
 3. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 7 กันยายน 2559
 4. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 8 กันยายน 2559
 5. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 15 กันยายน 2559
 6. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 21 กันยายน 2559
 7. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 22 กันยายน 2559
 8. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 23 กันยายน 2559
 9. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 26 กันยายน 2559
 10. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 27 กันยายน 2559
 11. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 29 กันยายน 2559
 12. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 30 กันยายน 2559

บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 1. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 1 สิงหาคม 2559
 2. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 2 สิงหาคม 2559
 3. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 4 สิงหาคม 2559
 4. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 5 สิงหาคม 2559
 5. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 6 สิงหาคม 2559
 6. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 8 สิงหาคม 2559
 7. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 9 สิงหาคม 2559
 8. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 9. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 10. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 22 สิงหาคม 2559
 11. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 23 สิงหาคม 2559
 12. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 24 สิงหาคม 2559
 13. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 25 สิงหาคม 2559
 14. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 26 สิงหาคม 2559
 15. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 31 สิงหาคม 2559

บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 1. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
 2. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
 3. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
 4. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 5. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 6. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
 7. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ