ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand

ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

33

เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓ นาฬิกา นางสาวศิริพร ปาริยะวุทธิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมุกดาหาร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนางบุญชู ไตรรัตน์รังษี ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นติ่งเนื้อในตับ และพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพัก ณ บ้านพักโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าว

บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ปี 2559
บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 1. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 3 ตุลาคม 2559
 2. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 4 ตุลาคม 2559
 3. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 5 ตุลาคม 2559
 4. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 6 ตุลาคม 2559
 5. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 7 ตุลาคม 2559

บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ประจำเดือน กันยายน 2559
 1. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 2 กันยายน 2559
 2. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 5 กันยายน 2559
 3. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 7 กันยายน 2559
 4. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 8 กันยายน 2559
 5. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 15 กันยายน 2559
 6. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 21 กันยายน 2559
 7. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 22 กันยายน 2559
 8. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 23 กันยายน 2559
 9. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 26 กันยายน 2559
 10. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 27 กันยายน 2559
 11. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 29 กันยายน 2559
 12. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 30 กันยายน 2559

บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ประจำเดือน สิงหาคม 2559
 1. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 1 สิงหาคม 2559
 2. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 2 สิงหาคม 2559
 3. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 4 สิงหาคม 2559
 4. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 5 สิงหาคม 2559
 5. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 6 สิงหาคม 2559
 6. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 8 สิงหาคม 2559
 7. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 9 สิงหาคม 2559
 8. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 10 สิงหาคม 2559
 9. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 15 สิงหาคม 2559
 10. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 22 สิงหาคม 2559
 11. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 23 สิงหาคม 2559
 12. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 24 สิงหาคม 2559
 13. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 25 สิงหาคม 2559
 14. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 26 สิงหาคม 2559
 15. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 31 สิงหาคม 2559

บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
 1. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 5 กรกฎาคม 2559
 2. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
 3. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
 4. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
 5. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
 6. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 28 กรกฎาคม 2559
 7. บัญชีหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)