หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา Chachoengsao Provincial Court - Thailand / อีเมล์ : ccsc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 2. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
 4. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้ต้องหา
 5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
 6. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับจำเลย
 7. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 8. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับผู้เสียหาย
 9. แผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
 10. เอกสารแปลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับพยาน
 11. แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
 12. เอกสารแปลแผ่นพับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาสำหรับการปล่อยชั่วคราว และการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (EM)
อัตราค่านำหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 23
ผบ.1883/61
สืบพยานโจทก์จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.1079/57
ฟังคำพิพากษา (เสนอเขียน)
ห้องพิจารณาที่ 12 เวลา 10
พ.111/61
สืบพยานจำเลย
ห้องพิจารณาที่ 3 เวลา 9.00 น.
พ.1130/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
พ.1612/60
ถอนฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.224/61
นัดไกล่เกลี่ยไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.726/61
-นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ 10 เวลา 9.00 น.
พ.86/61
สืบพยานโจทก์-จำเลย
ห้องพิจารณาที่ 6 เวลา 9.00 น.
พ.882/61
ไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 13.30 น.
พ.927/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.928/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.930/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.936/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.945/61
นัดไกล่เกลี่ย
ห้องพิจารณาที่ ไกล่เกลี่ย เวลา 9.00 น.
พ.949/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
พ.950/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 5 เวลา 9.00 น.
อ.1004/60
สอบถาม ล.2
ห้องพิจารณาที่ 11 เวลา 9.00 น.
อ.2035/61
นัดสืบพยานผู้ร้องสืบพยานจำเลย (ส่วนแพ่ง)
ห้องพิจารณาที่ 13 เวลา 9.00 น.
อ.3130/61
ครบยื่นอุทธรณ์ส่งตัวจำเลย
เวลา 9.00 น.
อ.3579/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3580/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3581/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.
อ.3582/61
สอบคำให้การ
เวลา 9.00 น.